استاد شجریان استریو سروش (سی دی) شماره 3

عنوان: استاد شجریان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
بیات اصفهان: اجرای ارکستر سمفونیک، مقدمه و تصنیف جان عشاق، آهنگ مشکاتیان بر غزل حافظ
آواز: غزل حافظ و دوبیتی باباطاهر
کنسرت شور: بداهه خوانی و بداهه نوازی، غزلهای حافظ

چاپ