حسام الدین سراج استریو سروش (سی دی) شماره 7

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شب عاشقان بیدل، مرغ باغ ملکوت، نشان بی نشان، ای عاشقان، رخ مهتاب (ساز و آواز ماهور)، دل آرا، باد صبا

چاپ