فصل آشنایی استریو سروش (سی دی)

عنوان: فصل آشنایی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
خشایار اعتمادی: خاک آستان علی (ع)، من و تو و درخت و باران
قاسم افشار: وقف پرنده ها، آئینه دار
حسین زمان: آئین همدردی، وصل و هجران
علیرضا عصار و شادمهر عقیلی: باغ زندگی
شادمهر عقیلی: فصل آشنایی، معبود
علیرضا عصار: عیدانه، نکته دان عشق

چاپ