بهرام حصیری استریو سروش (سی دی)

عنوان: بهرام حصیری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شور و دشتی، رمیده، چهار مضراب شور، صدای عشق، ساز و آواز، بنده عشق، افشاری، مقدمه، ساز و آواز، یک سینه سخن، خاطره های گمشده، وهم سپید، جلوه پرست

چاپ