بیژن بیژنی استریو سروش (سی دی) شماره 4

عنوان: بیژن بیژنی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گل نار، توبمان، یا مولا، بانو جان، لیلا، بی قرار، گل پامچال، زلفای یارم بی نظیره

چاپ