سی سال سی نغمه استریو سروش (نوار کاست) شماره 3

عنوان: سی سال سی نغمه
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دفاع، سرباز حق، بیا ای عشق انسان های آزاده، شور گفتن، مسلمانم، یار بی نشان، بهار خجسته، جشن بهمن، عید بهمن، صحیفه نور، میلاد آزادی، مژده ظفر، سرباز

چاپ