سی سال سی نغمه استریو سروش (نوار کاست) شماره 2

عنوان: سی سال سی نغمه
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: به پیش، پیروزی خجسته باش، من ایرانیم آرمانم شهادت، ای سر فرازان، طراح حرم، شهید، سپیده، بسیج ارتش انقلاب، وراثت صالحان، آزادگان، ستیزه

چاپ