سی سال سی نغمه استریو سروش (نوار کاست) شماره 1

عنوان: سی سال سی نغمه
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بوی گل سوسن و یاسمن آید، خمینی ای امام، ایران ایران، قبله شهادت، بهاران خجسته باد، گل انسان، آمد امان مومنین، شهید راه تو افتخار، طلیه سحر، وطنم، ملت فدای ارتش

چاپ