رسول نجفیان استریو سروش (سی دی)

عنوان: رسول نجفیان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حسین به کربلا سفر میکند واویلا، کو شهیدم کفنت یوسفم پیرهنت، باز هم ذوالجناح می آید، بر نیزه ها شد سر شهیدان، کاروان بی ساربان، چه با مهمان کربلا کردند

چاپ