صدیق تعریف استریو سروش (سی دی) شماره 6

عنوان: صدیق تعریف
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آلبوم گلگشت با همراهی گروه شیدا

چاپ