علیرضا عصار استریو سروش (سی دی)

عنوان: علیرضا عصار
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عشق الهی، دیونگی، سادگی، مسلمانان، موسیقی (بی کلام)، خیال نکن، آیه های عاشقانه، می ترسم، خیابان خوابها، موسیقی (بی کلام)

چاپ