جلال ذوالفنون استریو سروش (سی دی)

عنوان: جلال ذوالفنون
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد کرشمه، چهار مضراب صدری، قرائی، مثنوی، تصنیف عنان دل، چهار مضراب صبا، دوبیتی سوار، محلی دزفولی، رنک از درویش خان

چاپ