سهراب پورناظری استریو سروش (سی دی)

عنوان: سهراب پورناظری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دیباچه، دلبری، بازتاب، وجد، سخنی دیگر، سماع، دیوانه، افسانه شو

چاپ