علیرضا قربانی استریو سروش (سی دی) شماره 7

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف ساغر هستی، درآمد به همراه سنتور، چهار مضراب همایون و تصنیف فصل باران، بیداد تار، تصنیف حتی به روزگاران، بیداد به همراه سه تار، قطعه شوشتری، تصنیف شوشتری، عشاق به همراه نی، نوروز تار و کمانچه، تصنیف دختر خورشید

چاپ