محمد نوری استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: محمد نوری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آواز با عشق، اگر تو آمده بودی، باران، سخن عشق، روز بی غروب، در سفر گمشدن، کهکشان عشق، شب های تهران

چاپ