حسام الدین سراج استریو سروش (سی دی) شماره 5

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ملکا، بلای عشق، ساز و آواز ماهور، من و ما، ساز آواز دشتی، باغ آشنایی، ساز و آواز ماهور، گریه بی بهانه

چاپ