صدیق تعریف استریو سروش (سی دی) شماره 5

عنوان: صدیق تعریف
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف جلوه گل، ساز و آواز چهار مضراب همایون، چهار مضراب همایون، ساز و آواز، تصنیف نیاز، تصنیف افسانه، ساز و آواز شوشتری منصوری، آواز بیداد، تکنوازی تار، تصنیف همایون

چاپ