اسدالله ملک استریو سروش (سی دی) شماره 3

عنوان: اسدالله ملک
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف جان عشق، افشاری، تصنیف گل آفتابگردان، تصنیف کعبه آمال، بیات زند، تصنیف چلچله

چاپ