حسام الدین سراج استریو سروش (سی دی) شماره 3

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف سحرگاه، چهار مضراب، ساز و آواز شور، تصنیف درویشی و خرسندی، سه نوازی عود سه تار و تنبک، مثنوی افشاری، تصنیف نرگس مست، ساز و آواز، تصنیف راز پنهان

چاپ