مجید اخشابی استریو سروش (سی دی)

عنوان: مجید اخشابی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بنده نواز، پریزاد، فصل پرواز، مژدگانی بهار است، زائر فردا، خانه بدوش، قاصدک، دل دیوانه، بال فرشته، کوچ
بدون کلام: پرندگان، خانه بدوش، بنده نواز، پریزاد

چاپ