سالار عقیلی استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: سالار عقیلی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد سه گاه، آواز درآمد (شعر از سعدی)، تصنیف باده نوشین (شعر از هوشنگ فراهانی)، آواز مویه (شعر از سعدی)، تصنیف تمنا ( شعر از سعدی)، چهار مضراب همراه با آواز مویه و مخالف (شعر از سعدی حافظ)، تصنیف سیه مژگان ( شعر از حافظ)، آواز مثنوی مخالف (شعر از سعدی)، تصنیف مست و رسوا (شعر از مولانا)

چاپ