علیرضا افتخاری استریو سروش (سی دی) شماره 4

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: افسانه عمر، چشم نرگس، هوای تو، مبتلا، شاهد افلاکی، آتش عشق، داغ تنهایی، افسانه عمر(بی کلام)، خواب پریشان

چاپ