کاوه دیلمی استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: کاوه دیلمی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بی خبر، ساز و آواز، چه شبها، پیام وطن، تو را خواهم، تو مرو، چهار مضراب ماهور، مرغ حق

چاپ