صدیق تعریف استریو سروش (سی دی) شماره 3

عنوان: صدیق تعریف
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه راست پنجگاه: پیش درآمد رلست پنجگاه، تصنیف راست پنجگاه، تصنیف فریاد، چهار مضراب راست پنجگاه، شعر و آواز
ابوعطا: تصنیف نسیم سحر، چهار مضراب ابوعطا بر مبنای ملودی کردی، تصنیف قدیمی شور شیدایی

چاپ