علیرضا افتخاری استریو سروش (سی دی) شماره 3

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: در حرم قدس، یار درد مندان، شکسته دل، سوگند، شب نیلوفری، خورشید سبز، قسم، سکوت

چاپ