فرشاد جمالی استریو سروش (سی دی) شماره 3

عنوان: فرشاد جمالی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: می زنم حلقه در هر خانه ای، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، برگذری درنگری جز دل خوبان نبری، گر در آب و گر در آتش می روی، از قصه حال ما نپرسی، بیا بیا که شدم در غم تو سودائی، در شرابم چیز دیگر ریختی در ریختی، به جان جمله مستان که مستم

چاپ