علیرضا قربانی استریو سروش (سی دی) شماره 5

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: موج، تصنیف غلام قمر، ساز و آواز نوا، تصنیف پریزاد، بداهه نوازی تار، شب تا سحر، ساز و آواز دشتی، تصنیف در عاشقی، فرود از دشتی به نوا، تصنیف کهربا

چاپ