هوشنگ ابتهاج استریو سروش (سی دی)

عنوان: هوشنگ ابتهاج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غرب چمن، چندین هزار امید بنی آدم، سر گذشت چمن، سیاه و سپید، سرای سرود، شبگرد، هنر گام زمان، دلی در آتش، انتظار، هست ای ساقی، یگانه، غریبانه، رنج دیرینه، گنج گم شده، چشمه خارا، از این شبهای ناباور

چاپ