گروه آراز استریو سروش (سی دی)

عنوان: گروه آراز
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کنسرت بزرگ موسیقی پاپ
رحیم شهریاری خواننده سرپرست و نوازنده گارمون

چاپ