فرشاد جمالی استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: فرشاد جمالی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سیر نمی شوم ز تو، حیران، آواز مجنون، بگذار و بگذر، شور کمانچه، رقص خیال، جان جان، آواز بوم و بر، ایران

چاپ