حمیدرضا نوربخش استریو سروش (سی دی)

عنوان: حمیدرضا نوربخش
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مگذار و مگذر، هیهای دل، تکنوازی سه تار، نقش آفرین (جانسوز خوانی)، صورتگر، آفتاب، همایون تار، همه تو، تکنوازی کمانچه، آواز امید، پنهان چو دل

چاپ