ایرج بسطامی استریو سروش (سی دی)

عنوان: ایرج بسطامی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چهار مضراب، ضربی چکاوک، تصنیف افق مهر، تصنیف خوش نوای بی نوا، قطعه بیات راجع، تصنیف مست و خراب، قطعه همایون، تصنیف دلم وای دلم

چاپ