شهرام ناظری استریو سروش (سی دی) شماره 3

عنوان: شهرام ناظری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چهار مضراب، تکنوازی کمانچه، آواز به همراهی کمانچه و تار، تصنیف کشتی شکستگان، پیش درآمد، تکنوازی تار و بربت، آواز به همراهی کمانچه، تصنیف مستی سلامت می کند، تکنوازی بربت، آواز به همراهی بربت


آکبند

چاپ