محمد نوری استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: محمد نوری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چراغی در افق، آواز با عشق، نوازش باران، حریر مهتاب، شب تنهایی، عشق دیرین، حسرت، کوره راه زندگی

چاپ