علیرضا افتخاری استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شبهای انتظار، یار وفادار، مرا رها کن، با گرفتاری خوشم، صیاد، او نیامد، عطر شقایق، نسیم سحر

چاپ