بیژن بیژنی استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: بیژن بیژنی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عاشق شده ای ای دل، غم هجران، گل به دامن، آینه سیما، سفر به خیر

چاپ