شهرام ناظری استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: شهرام ناظری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رقص بر پرده ی گران کردن، ما گوش شمائیم شما تن زده تا کی، رقص از خیال تو آموزم، مست و دیوانه، ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده، غزل عاشق و کف زنان

چاپ