علیرضا افتخاری استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رد خون، صبح خندان، پریزاد، پارسی پارسا، یار دلنواز، امیر کبیر، دستان، قصه شمع

چاپ