سالار عقیلی استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 4

عنوان: سالار عقیلی
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرده در پرده، زندان بی سامان، عیش مدام، تکنوازی عود، طالع اگر مدد دهد، دوش چه خورده ای دلا، تکنوازی تنبور، باردگر آن مست، آهنگ سروش


آکبند

چاپ