محسن چاووشی استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: محسن چاووشی
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بازار خرمشهر، چاردیواری، اسیری، دور آخر، حراج، خنده، کی بهت خندیده، لولای شکسته، بخون امشب، دلشوره، دریاچه مرده، ژاکت

چاپ