شیدا و مسعود جاهد استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: شیدا و مسعود جاهد
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آلبوم خستم از کویر

آکبند

چاپ