سالار عقیلی استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 3

عنوان: سالار عقیلی
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف بهار آمد، ساز و آواز، تصنیف بوی خوش عید، تکنوازی کمانچه، تصنیف نغمه نوروزی، تکنوازی تا، تصنیف آواز کرک، تکنوازی کمانچه، تصنیف وطن

چاپ