شیدا و مسعود جاهد استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: شیدا و مسعود جاهد
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اشک حسرت، حال پریشان، گل مریم، قافله عمر، پنجره باز می شود، من فرزند ایرانم، حالا چرا؟، تاج خوشبختی

چاپ