کیخسرو، تهمورس و سهراب پورناظری استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: کیخسرو، تهمورس و سهراب پورناظری
استریو: ایران گام
مدت زمان: 67 دقیقه
آهنگ ها: پیشواز، آن سو مرو، بر سماع، در کوی عشق، تک نوازی تنبور، آوازی برای تو، پیش در آمد برای تو، برای تو، تکنوازی تنبور، آواز عاشقی، تا عاشقی، تکنوازی تنبور، آواز این کیست، نیمه شبان

چاپ