سالار عقیلی استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: سالار عقیلی
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ناز، سبز، چهار مضراب تصنیف ماهور، دیر مغان، روز وصل، عاشقان، چنان، فاش می گویم

چاپ