امیر حسین مدرس استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: امیر حسین مدرس
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چشم به راه، کاروان، شمیم، چهارپاره، شرح فراق، در قیر شب، سر خوشانه، راه عشق

آکبند

چاپ