علیرضا عصار و شهرداد روحانی استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: علیرضا عصار و شهرداد روحانی
استریو: ایران گام
مدت زمان: 40 دقیقه
آهنگ ها: چشمه خورشید، بن بست، هویت(مقدمه)، هویت، خواب آخر، نهان مکن، بغض(مقدمه)، بغض، گون(مقدمه)، گون، هویت(بدون کلام)

چاپ