همایون شجریان استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: همایون شجریان
استریو: ایران گام
مدت زمان: 40 دقیقه
آهنگ ها: ساز و آواز بداهه: دیباچه، آواز/کلام مولوی،
رهایی: دیباچه، تصنیف/کلام خیام
خداوندان اسرار: تکنوازی تنبور، تصنیف/کلام مولوی،
جانی و صد آه: گروه نوازی کوبه ای، تصنیف/کلام حافظ

آکبند

چاپ