فرمان فتحعلیان استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: فرمان فتحعلیان
استریو: ایران گام
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها: مست و خراب، هو حق، سلطات طریقت، باده مغان، ساقی، قصه نجف، صاحب دم، سفر عشق، مست و خراب(بی کلام)، ساقی(بی کلام)
آکبند

چاپ