امید نیک بین و صبا کامکار استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: امید نیک بین و صبا کامکار
استریو: ایران گام
مدت زمان: 30 دقیقه
آهنگ ها: محاق، پیامی در راه، شما که خواب مرا به کوچه بردید، راز ابدیت، هزار دوزخ

آکبند

چاپ